Skip to content

นั่งช้าง

สนุกสนานกับการนั่งช้างชมธรรมชาติ ลุยน้ำ 
อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ตื่นเต้น 
ชมบรรยากาศรอบสวนท้องถิ่นบนหลังช้าง . . .

นั่งช้าง

สนุกสนานกับการนั่งช้างชมธรรมชาติ ลุยน้ำ 
อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ตื่นเต้น 
ชมบรรยากาศรอบสวนท้องถิ่นบนหลังช้าง . . .

นั่งช้าง

สัมผัสกับบรรยากาศสวน นำชมโดยช้าง สัตว์ใหญ่ที่เคียงคู่มากับประวัติศาสตร์ไทย 
สัมผัสความรู้สึกยิ่งใหญ่และตื่นเต้น จากการนั่งช้าง

นั่งช้าง

ปางช้างเผือก  ที่เดียว  เที่ยวจบ