Skip to content
ห้องพัก

ช้างเผือก รีสอร์ท ดำเนินสะดวก

ห้องพัก 2 แบบ

ห้องพัก

STANDARD

ห้องพัก 1 ชั้น ขนาดกระทัดรัดสำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน สัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มรื่น โดยไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อใช้เวลาในการพักผ่อนร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข ภายในรีสอร์ทเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ สัมผัสบรรยากาศคลองดำเนินสะดวก พร้อมกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ราคา 1,500 บ./คืน

 FAMILY

ห้องพัก 1 ชั้นครึ่ง ขนาดกระทัดรัดสำหรับผู้เข้าพัก 3 ท่าน สัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มรื่น โดยไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อใช้เวลาในการพักผ่อนร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข ภายในรีสอร์ทเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ สัมผัสบรรยากาศคลองดำเนินสะดวก พร้อมกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ราคา 2,000 บ./คืน

ห้องพัก

ภาพบรรยากาศ

วันศุกร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เพิ่มห้องละ 500 บาท

BOOKING